Drömmar och intentioner!

Vad just jag drömmer och längtar efter!

Det jag sår, får jag skörda!
 Men vad?
Ja det är frågan?
Eller?

Det jag vet och som jag har hitills lärt mig genom mitt hitillsvarande liv är...
 Jag lär inte att känna mig själv om jag lever mitt liv genom att se på andra!
Hur jag skall leva mitt liv, det får jag klura ut själv!
Så den fråga jag istället bör fråga mig är...
                           
Är jag nöjd med mitt liv som det ser ut här och nu idag?
Om inte, vilket jag svarar!
Så vad kan jag ändra eller vad?
Mina tankar och känslor inför livets förändringar!
Jag vill inte fortsätta att vara trygghets- narkoman!
Utan våga mera men med hänsyn till att jag idag lever med mina känslor!

                  
  
Mitt liv måste få vara mitt eget!

Jag har en tendens att snegla på andra istället för att...

 Att fråga mig själv vad jag vill och önskar!

I mitt hitillsvarande liv har jag alltför lätt sökt svar på annat håll än hos mig själv!
Alla böcker och tidnings- artiklar som jag läst! Alltifrån själv- hjälps böcker, till skönlitteratur!
                                                 
Den bok jag bör läsa först är min egen, att skriva dagbok är allt bra smart!

Sen om det sker privat i kammaren eller i bloggform! Det tror jag inte har så stor betydelse!


Det viktiga är att bli närvarande i sitt eget liv, annars är det så lätta att missa det roliga!
                                              

Istället för att läsa kan ochså meditation, yoga och promenader fylla funktionen att  känna mig själv såväl kroppsligt som själsligt!
Bön är ett bra sätt!
 Ordet bön betyder att fråga och jag frågar Gud! 
Tystnaden när jag ber upphör och insikterna som kommer till mig!
Alltså oberoende av tro att ställa ställa frågor är ett första steg mot ökad självinsikt!
                                       

Att lyssna inåt ger så mycket! Personligen så tror jag att var och en av allt levande har en inneboende visdom! 
Det gäller att ha tillit till att livet ger oss allt vad vi behöver!
Men allt vad jag behöver har jag själv inte insett att jag har rättigheter till!  Därmed inte heller kunnat se vad som faktiskt mig gives!  

               

 Insikter!

Bra vanor stärker kroppen och själen och gör att jag kan fördjupa mig i yoga och meditation!
Regelbundna vanor är inte alls tråkigt tvärtom, det ger tid på kort som på lång sikt!
Genom att slippa fatta somliga beslut varje dag så får jag mer guldtid!
Vissa vanor är bra om de sker med viss regelbundet detta gäller för såväl kropp som själ! 
För mig gäller det bland annat när det gäller kost, sömn, motion och avslappning!
Att umgås och vårda kontakter med vänner och familj!
                       

Att vårda sitt hem till det yttre såväl som det inre ger frid och energi!
Shaker- rörelsen såg vardagsarbetet som en ständigt pågående bön till Gud!
Buddisthiska munkar och nunnor gör hushålls- arbetet till en viktig del av klosterlivet! 
Endsast den äldsta och visaste av munkar vårdar och sköter om toaleterna! 
En bild av det eviga kretslopet ses toalettbestyren som!
Att vårda sitt eget tempel är lika självklart!

Inga kommentarer: