Feel good house!I will write about a bit between  heaven and earth!
I am looking for self- equilibrium in my life!
I strive to live at my life!
Not just survive!
Live!
Find my balance and equilibrium with the environment!
I'm sick demolition!
I want more! 
I long and wish more of my life today!
I wish more energy and create a better balance in my life!
I use various strategies that come from including ...
Feng Shui and I am inspired by mindfulness meditation, yoga, prayer, and more!
Perhaps ka n some things to be good for more than for me?
Maybe I can get tips from you!
How great you found your way!
Welcome to my journey!
ZinniaJag kommer att skriva om lite mellan himmel och jord!

Jag söker själv jämnvikt i mitt liv!
Jag strävar efter att leva just mitt liv!
Inte bara överleva!
Leva!
Hitta min balans och jämnvikt med omgivningen!
Jag är långtidssjukrivning!
Jag vill mer! 
Jag längtar och önskar mer av mitt liv än idag!
Jag önskar mer energi och skapa en bättre balans i mitt liv!
Jag använder mig av olika strategier som hämtade från bland annat...
Feng shui och jag inspireras av mindfulness, meditation, yoga, bön med mera!
Kanske kan somligt vara bra för fler än för mig?
Kanske kan jag få tips av just dig!
Hur just du hittade just din väg!
Välkommen på min resa!
Zinnia

Inga kommentarer: